Tuyển dụng 113 việc làm Trợ Lý Kinh Doanh trong tháng 02/2020 - Trang 14

Công ty TNHH Midra Việt Nam
131. Nhân Viên Kỹ Thuật Mua Hàng Hỗ Trợ Kinh Doanh Công ty TNHH Midra Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam
132. Hỗ Trợ Bán Hàng (Sales Support) Công Ty TNHH Mainfreight Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thời Trang Myone
133. Nhân Viên Kinh Doanh ( Sale Admin) Công Ty TNHH MTV Thời Trang Myone
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
134. Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Assistant) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nafoods Group
135. Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support) Công Ty Cổ Phần Nafoods Group
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM & Công Nghệ Vinatoken
136. Nhân Viên Kinh Doanh (Sales Admin) Công Ty TNHH TM & Công Nghệ Vinatoken
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
137. Nhân Viên Hỗ Trợ Bán Hàng (Sales Support Officer) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
138. Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Trực Tiếp Bảo Hiểm - Đầu Tư Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH WWRC Việt Nam
139. Trợ Lý Bán Hàng (Sales Assistant) Công Ty TNHH WWRC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Huy
140. Kỹ Sư Hỗ Trợ Bán Hàng (BMS & Điện Nhẹ) Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Gia Huy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
141. Nhân Viên Tác Nghiệp Kinh Doanh (Sales Admin) - Mảng Xử Lý Đơn Hàng Công ty Cổ phần Sữa TH true MILK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ABIVIN Vietnam, JSC
142. Nhân Viên Hô Trợ Bán Hàng (Sales Support Executive) ABIVIN Vietnam, JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ABIVIN Vietnam, JSC
143. Thực Tập Hổ Trợ Bán Hàng (Sales Support Internship) ABIVIN Vietnam, JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat