Tuyển dụng 3610 việc làm trợ lý kinh doanh trong tháng 07/2019 - Trang 14

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3610 việc làm trợ lý kinh doanh trong tháng 07/2019 - Trang 14
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
132. [HCM] Tư Vấn Viên Chốt Cuộc Hẹn Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
133. Nhân Viên Tư Vấn Qua Điện Thoại - HCM Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
140. [HCM] Tư Vấn Viên Qua Điện Thoại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
Chat