Tuyển dụng 134 việc làm Trợ Lý Giám Đốc trong tháng 01/2020 - Trang 3

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
21. Trợ Lý Giám Đốc Dự Án Thương Mại Điện Tử (Assistant Manager Of The E - Commerce Project) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
22. Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
23. Trợ Lý Giám Đốc (Assistant OPD/SHP Manager) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
24. Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
25. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
26. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vạn Sự Lợi Hồ Chí Minh
27. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vạn Sự Lợi Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Thiết Bị Điện SHIHLIN Việt Nam
28. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Kiêm Phiên Dịch Công Ty TNHH Thiết Bị Điện SHIHLIN Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
29. Trợ Lí Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Lợi Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
30. Trợ Lý Giám Đốc Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Kfood
31. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Kfood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
32. Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Luật 7S
33. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Luật 7S
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
34. Trợ Lý Đối Ngoại Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
35. Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
36. Trợ Lý Giám Đốc Khách Sạn Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
37. Trợ Lý Giám Đốc Phòng QC Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Superdong
38. Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Superdong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
39. Trợ Lý Giám Đốc (Admin Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
40. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat