Tuyển dụng 679 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 06/2019 - Trang 6

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 679 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 06/2019 - Trang 6
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. Nhân Viên Qa QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. Nhân Viên Logistics (Logistics Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Bình Dương] Nhân Viên Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. Nhân Viên Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Nhân Viên Lập Kế Hoạch Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
61. Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Hóa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. Kỹ Sư Lắp Ráp Máy Tự Động Hóa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. [Bình Dương] Kỹ Sư Quản Lý Lắp Ráp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. [Bình Dương] Nhân Viên Đứng Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
65. Nhân Viên Đứng Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
66. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
67. [Bình Dương] QC Supervisor Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
68. Nhân Viên Kho Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
69. Nhân Viên Kho Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
70. Kỹ Sư Thiết Kế Máy Fa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Chat