Tuyển dụng 521 việc làm Toàn Thời Gian tại Bình Dương trong tháng 01/2020 - Trang 4

BW Industrial Development JSC
31. Design Manager (Architectural) BW Industrial Development JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Stec
32. Nhân Viên Bảo Trì Nhà Xưởng Công ty TNHH Sài Gòn Stec
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
33. Kế Toán Trường (Chief Accountant) Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH White Hi - Tech Solutions
34. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH White Hi - Tech Solutions
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Bình Dương] Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Thông Dịch Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Bến Cát, Bình Dương] Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
40. Kỹ Sư Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
41. Chỉ Huy Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
42. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
BW Industrial Development JSC
43. Legal Manager BW Industrial Development JSC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn The Mira
44. Nhân Viên Hành Lý (Bellman) Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần TEKCOM
45. Thực Tập Viên Kho & Dữ Liệu Công Ty Cổ Phần TEKCOM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wan Sing Radiator Việt Nam
46. Nhân Viên Kinh Doanh - Sale Công ty TNHH Wan Sing Radiator Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
47. Nhân Viên Trưng Bày Coca - Cola Tại Siêu Thị Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Du Học Du Lịch Thương mại Dịch vụ Á Âu
50. Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự Công ty TNHH Du Học Du Lịch Thương mại Dịch vụ Á Âu
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat