Tuyển dụng 4 việc làm Tiếng Anh tại Nghệ An trong tháng 04/2020

Save Vietnam’S Wildlife
1. Điều Phối Dự Án Cộng Đồng Save Vietnam’S Wildlife
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
2. Nhân Viên Kế Toán (Accountant Staff) Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6
3. Chuyên Viên Kinh Doanh Giải Pháp Khách Hàng Doanh Nghiệp Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6
4. Chuyên Viên Kinh Doanh (Mảng Công Nghệ) Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6
 • Địa điểm:
  Nghệ An...
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat