Tuyển dụng 5 việc làm Tien Phat trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
2. Nhân Viên Thống Kê Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
3. Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
4. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Tiến Phát
5. Nhân Viên Thống Kê Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Tiến Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat