Tuyển dụng 346 việc làm thư ký trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 346 việc làm thư ký trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
72. Thư Ký - Kế Toán (Secretary - Audit Support) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
73. Trợ Lý Giám Đốc (Assistant Manager) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH
74. Thư Ký Dự Án CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH
75. Nhân Viên Trợ Lý Giám Đốc CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
76. Trợ Lý Quản Lý (Key Account Assistant Manager) Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 22 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
77. Trợ Lý Giám Đốc R&D (Assistant To R&D Director) CÔNG TY TNHH MASAN NUTRI-SCIENCE (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
78. Trợ Lý Tài Chính Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phố Wall
79. Trưởng Phòng Thư Ký Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phố Wall
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 21 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
80. Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
81. Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy (Assistant Plant Manager ) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Ấn Hồng
83. Trợ Lý Ban Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Ấn Hồng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
85. Hỗ Trợ Dịch Vụ Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
86. Trợ Lý Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
87. Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Amiana Holiday Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Sel de Mer Hotel & Suites
88. Thư Ký Buồng Phòng (Housekeeping Order Taker) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng HSBC Việt Nam
89. Trợ Lý Ngân Hàng Cao Cấp (Premium Banking Assistant) Ngân hàng HSBC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
90. Thư Ký Văn Phòng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat