Tuyển dụng 1 việc làm Thợ Tiện tại Vĩnh Long trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Du Lịch Mắt Mekong
1. Thợ Sửa Chữa Máy Công Ty TNHH Du Lịch Mắt Mekong
  • Địa điểm:
    Vĩnh Long...
  • Thời hạn:
    28/03/2020
  • Mức lương:
    10 - 12 triệu VNĐ
Chat