Tuyển dụng 14 việc làm the bao trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 14 việc làm the bao trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
6. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ - Công Nợ CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
7. Quản Lý/Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực (Asm) CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
8. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (Asm) CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
9. Nhân Viên Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử Và Chạy Máy SMT Dán Linh Kiện Điện Tử CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
10. Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
11. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
12. Thư Ký Kinh Doanh CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
13. Nhân Viên Kho CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
14. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY TNHH THẾ BẢO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Chat