Tuyển dụng 4 việc làm Thanh Cong Bien Hoa trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
1. Chuyên Viên Bán Hàng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
2. Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
3. Chuyên Viên Kinh Doanh B2B Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
4. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat