Tuyển dụng 4 việc làm Taleed trong tháng 12/2019

HỌC VIỆN TALEED
1. Nhân Viên Chăm Sóc Học Viên HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HỌC VIỆN TALEED
2. Cố Vấn Viên (Mentor) HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
HỌC VIỆN TALEED
3. Quản Lý Học Tập (Academic Manager) HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
HỌC VIỆN TALEED
4. Giáo Viên Gmat/Gre/Sat (Teacher Gmat/Gre/Sat) HỌC VIỆN TALEED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat