Tuyển dụng 269 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 269 việc làm tại Hưng Yên trong tháng 08/2019 - Trang 5
MegaCEO Group
41. Kế Toán Tổng Hợp MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
42. Nhân Viên Kế Toán MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
43. Giám Đốc Điều Hành (General Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
44. Nhân Viên Quản Lý Kho MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
45. Quản Lý/Trưởng Nhóm Dự Án (Project Manager/Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
46. Trưởng Nhóm/Kỹ Sư Quy Hoạch MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
47. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
48. Giám Đốc Vận Hành MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  57 - 92 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nesta
49. Chuyên Viên Content Marketing Công ty TNHH Nesta
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
50. Nhân Viên QA Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
51. Kỹ Sư Mạ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
52. Nhân Viên HSE Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
53. Nhân Viên Tổng Vụ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
54. Thiết Kế Bản Mạch Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Đức
55. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty TNHH Việt Đức
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Việt Đức
56. Nhân Viên Kinh Doanh Bê Tông Thương Phẩm Công ty TNHH Việt Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
MegaCEO Group
57. Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
58. Nhân Viên Thiết Kế MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
59. Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa/Bảo Dưỡng (Field Service Engineer ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
60. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Chat