Tuyển dụng 288 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 288 việc làm tại Hải Phòng trong tháng 06/2019 - Trang 3
Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
21. Lái Xe Cẩu Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 19 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
22. Kỹ Sư Đóng Tàu Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
23. Quản Lý Kho Vật Tư Công ty TNHH Đóng tàu Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE
24. Giám Đốc Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LA MODE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
25. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
26. Phó Phụ Trách QC Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
27. Kế Toán Kho Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
28. Phụ Trách Bộ Phận Kế Hoạch Vật Tư Công ty CP Sản Xuất Và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Chăm sóc Mẹ Bé Hoàng Gia
29. Chuyên Viên Spa – Chăm Sóc Bầu, Sau Sinh, Tắm Bé Công ty Cổ Phần Chăm sóc Mẹ Bé Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
30. Trưởng Phòng Kinh Doanh Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
31. Phó Phòng Kế Toán Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
32. Nhân Viên Kế Toán Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
33. Nhân Viên Kinh Doanh Tổng Công Ty Cổ Phần Thép Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Re-teck Hải Phòng
34. Giám Sát Kinh Doanh (BD Suppervisor) Công ty TNHH Re-teck Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An
35. Nhân Viên Marketing (Hà Tĩnh) Công ty CP đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Khách sạn Việt 4 Seasons
36. Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng Khách sạn Việt 4 Seasons
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Việt 4 Seasons
37. Nhân Viên Pha Chế Khách sạn Việt 4 Seasons
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Việt 4 Seasons
38. Tạp Vụ Bếp Khách sạn Việt 4 Seasons
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Hải Dương] Trưởng Phòng Đào Tạo Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  21 - 30 triệu VNĐ
Chat