Tuyển dụng 299 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 02/2020 - Trang 9

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
81. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
82. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
83. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê
84. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
85. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
86. Nhân Viên QC Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
87. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Âu Cơ
88. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
89. Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm Vật Lý (Physical Lab Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
90. Connectivity Specialist Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
91. IT Product Owner Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
92. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineer (Grinding Technology Engineer) ) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
93. Nhân Viên Lập Lịch Trình (Senior/Specialist Scheduler) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
94. Nhân Viên Tài Xế Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
95. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
96. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
97. Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất (Lean) Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
98. Quản Lý Kho (DC Manager) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
99. Nhân Viên Phụ Kho Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
100. Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat