Tuyển dụng 345 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 02/2020 - Trang 6

Công ty TNHH Khang Thành
51. Nhân Viên Lái Xe Đưa Rước Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khang Thành
52. Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Khang Thành
53. Trợ Lý Tiếng Hoa Công ty TNHH Khang Thành
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng long
54. Nhân Viên Marketing Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Thăng long
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Assems VN
55. Nhân Viên Kho Công Ty TNHH Assems VN
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
56. Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
57. Chuyên Viên Phiên Dịch Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
58. Chuyên Viên IT Công Ty TNHH Điện Tử Onfu
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
59. Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
60. Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
61. Nhân Viên Vệ Sinh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
62. Nhân Viên Tạp Vụ Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ
63. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
64. Nhân Viên Phân Tích Hóa Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
65. Nhân Viên Điều Khiển Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
66. Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
67. Nhân Viên Bảo Trì Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
68. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
69. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
70. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat