Tuyển dụng 300 việc làm tại Đồng Nai trong tháng 04/2020 - Trang 11

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
101. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
102. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
103. Nhân Viên Thiết Kế Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
104. Nhân Viên Bảo Trì Bảo Dưỡng Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Beegreen
105. Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Beegreen
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
106. Giám Sát Bộ Phận Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
107. [Đồng Nai] Nhân Viên Sản Xuất Xoay Ca Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
108. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
109. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
110. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
111. Giám Sát Bộ Phận Kĩ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
112. Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
113. Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
114. [Đồng Nai] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
115. [Đồng Nai] Thiết Kế Và Bảo Trì Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
116. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
117. [Đồng Nai] Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
118. [Đồng Nai] Quản Lý Xản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
119. [Đống Nai] Giám Sát Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
120. [Đồng Nai] Nhân Viên Kinh Doanh Xe Nâng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat