Tìm Việc Làm tại Cần Thơ - Trang 9 - JobsGO

Công ty TNHH British Council
81. Giám Khảo Ielts (Ielts Speaking Examiners At British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
82. Giám Thị (Invigilators At The British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần 216
83. Nhân Viên Thủ Quỹ Công ty cổ phần 216
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần 216
84. Nhân Viên Bếp Công ty cổ phần 216
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
85. Chuyên Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
86. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Hợp tác xã Kim Hưng
87. Nhân Viên Kế Toán Hợp tác xã Kim Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hợp tác xã Kim Hưng
88. Lao Động Phổ Thông Hợp tác xã Kim Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Hợp tác xã Kim Hưng
89. Công Nhân Hàn Hợp tác xã Kim Hưng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
90. Kế Toán Admin Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
91. Nhân Viên An Ninh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
92. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
93. Quyền Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
94. Nhân Viên Vận Hành Máy Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
95. Nhân Viên Vận Hành Nồi Hơi Tập Sự Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Wilmar Agro Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Uy Vũ Cát Tường
96. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Uy Vũ Cát Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Uy Vũ Cát Tường
97. Nhân Viên Thiết Kế Website Công Ty TNHH Một Thành Viên Uy Vũ Cát Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
98. Trưởng Quầy/Giám Sát Nhà Hàng Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
99. Thủ Kho Quản Lý Xuất Nhập Hàng Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
100. Tài Xế Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat