Tuyển dụng 138 việc làm tại Cần Thơ trong tháng 11/2019 - Trang 4

Công Ty TNHH Một Thành Viên In Ấn Quảng Cáo CMYK
31. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Một Thành Viên In Ấn Quảng Cáo CMYK
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
32. Nhân Viên Đấu Thầu Kiêm Mua Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Hoàng Nghĩa
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
33. Nhân Viên Thời Vụ Tết Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
34. Giúp Việc Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
35. Vệ Sinh Công Nghiệp Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
36. Nhân Sự Điều Động Công Trình Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
37. Nhân Viên Kinh Doanh Chữ Ký Số, Bảo Hiểm Xã Hội Điện Tử Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
38. Giám Sát Công Trình Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Gia Nguyễn
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
39. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
40. Thợ Thi Công Quảng Cáo Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
41. Kế Toán Bán Hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
42. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
43. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
44. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
45. Nhân Viên Trang Trí Tiệc Cưới Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đại Danh
46. Nhân Viên Rửa Chén Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đại Danh
47. Bảo Vệ Nội Bộ Công Ty TNHH Đại Danh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
48. Công Nhân May Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
49. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
50. Nhân Viên Tổ Chức - Hành Chánh Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat