TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 12 việc làm Sinh viên/Thực tập tại Đà Nẵng trong tháng 05/2019

 1. JobsGO
 2. Việc làm
 3. Tuyển dụng 12 việc làm Sinh viên/Thực tập tại Đà Nẵng trong tháng 05/2019
IDEA TECHNOLOGY SOLUTIONS
1. Thực Tập Sinh Kỹ Thuật Viên CAD - IDEA TECHNOLOGY
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phần mềm Citigo
2. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng - citigo
San Marino Boutique Da Nang
3. Thực Tập Sinh Chăm Sóc Khách Hàng - San Marino Boutique Da Nang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Green Plaza Hotel
4. Thực Tập Sinh Bộ Phận Bếp - Green Plaza Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Green Plaza Hotel
5. Thực Tập Sinh Bộ Phận Lễ Tân Nhà Hàng - Green Plaza Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Green Plaza Hotel
6. Thực Tập Sinh Bộ Phận Buồng Phòng - Green Plaza Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
San Marino Boutique Da Nang
7. Thực Tập Sinh Bếp - San Marino Boutique Da Nang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
San Marino Boutique Da Nang
8. Thực Tập Sinh Nhà Hàng - San Marino Boutique Da Nang
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mandila Beach Hotel
9. Thực Tập Sinh Bộ Phận Buồng Phòng - MANDILA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MONARQUE HOTEL
10. Thực Tập Sinh Nhà Hàng - MONARQUE
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat