Tuyển dụng 5 việc làm Segu Vietnam Jsc trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
1. Thực Tập Sinh Android Mobile App Designer Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
2. Thực Tập Sinh Android Mobile App Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
3. Thực Tập Sinh Content Marketing Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
4. 2D Game Artist Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
5. Mobile Game Tester Công ty Cổ phần SEGU Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat