Tuyển dụng 5 việc làm Quan Tri Du Lieu toàn thời gian trong tháng 12/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
1. Nhân Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
2. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
3. Nhân Viên Admin (Quản Trị Dữ Liệu) Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Dữ liệu VNPT
4. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu - Dba Công ty Dữ liệu VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 50 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
5. Kỹ Sư Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Chat