Tuyển dụng 31 việc làm quản trị dữ liệu trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 31 việc làm quản trị dữ liệu trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
1. Kỹ Sư Dữ Liệu Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
2. Kỹ Sư Dữ Liệu Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
3. Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
4. Chuyên Gia Kiến Trúc Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
5. Chuyên Viên Quản Lý Siêu Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
6. Quản Lý Dữ Liệu (Data Manager) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  26 - 37 triệu VNĐ
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
7. Chuyên Viên Quản Lý Dữ Liệu (Mis) KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
8. Nhân Viên Dữ Liệu Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
9. Quản Lý Tài Khoản Cấp Cao (Senior Account Manager) Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  45 - 57 triệu VNĐ
 Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
10. Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
11. Kỹ Sư Dữ Liệu Công ty Cổ phần công nghệ TEKO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DIGI-TEXX
12. Database Administrator Công ty TNHH DIGI-TEXX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty dược savipham
13. Tổ Trưởng Tổ Dữ Liệu Công ty dược savipham
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
14. Nhân Viên Quản Trị Kho Dữ Liệu (Data Warehouse Administrator) Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
15. Chuyên Viên Bộ Phận Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
16. Chuyên Viên Quản Lý Siêu Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
17. Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
18. Chuyên Gia Kiến Trúc Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
19. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (Dba) Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
20. Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat