Tuyển dụng 117 việc làm Quản Lý Thu Mua trong tháng 01/2020 - Trang 2

Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
11. Quản Lý Thu Mua Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
12. Phó Giám Đốc Thu Mua (Purchasing Deputy Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
13. Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 25 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
14. Quản Lý Bộ Phận Mua Hàng (Purchasing Section Manager) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
15. Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  22 - 33 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
16. Phó Chủ Quản Thu Mua Công Ty TNHH Khkt Năng Lượng Mặt Trời Boviet
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
17. Trưởng Nhóm Mua Hàng (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
18. Trợ Lý Trưởng Phòng Mua Hàng (Assistant Purchasing Manager) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
19. Quản Lý Kiểm Soát Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Vua Nệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  28 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Trưởng Nhóm Thu Mua (Purchasing Leader) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
 Công ty cổ phần Cinsmart
21. Nhân Viên Mua Hàng Công ty cổ phần Cinsmart
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
22. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
23. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
24. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
25. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
26. Giám Sát Thu Mua Công Ty TNHH Case Concepts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dongwoost Vina
27. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Dongwoost Vina
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
28. Nhân Viên Mua Hàng Tổng Hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Saint Honore Đầu Tư Và Thương Mại
29. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Saint Honore Đầu Tư Và Thương Mại
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
30. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat