Tuyển dụng 203 việc làm Quản Lý Chất Lượng trong tháng 01/2020 - Trang 6

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
51. Thư Ký Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
52. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Quy Trình (Process Qa) Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
53. Nhân Viên QA/QC Công ty TNHH Nhà Thép Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
54. Nhân Viên Qa/Qc Công ty TNHH Bao Bì Thông Minh IntBOX
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
55. Cán Bộ QA (QA Officer) Công ty TNHH Bureau Veritas Consumer Products Services Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sutrix Solutions
56. Tester/QA/QC Sutrix Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
57. Giám Sát Chất Lượng (QA Supervisor) Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
58. Qa/Qc Manager Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
59. Nhân Viên Chất Lượng (QA Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
60. Trưởng Phòng Thanh Tra & Kiểm Soát Chất Lượng Xây Dựng Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần dinh dưỡng Dolsure
61. Nhân Viên Qa/Qc Công Ty Cổ Phần dinh dưỡng Dolsure
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
62. Kỹ Sư QA/QC (Mechanical QA/QC Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 29 triệu VNĐ
Công ty CP Nhôm ASEAN
63. Nhân Viên QC/QA Công ty CP Nhôm ASEAN
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt
64. Kỹ Sư QA/QC Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Shinkawa Vietnam CO., LTD.
65. Software Tester (QA QC) Shinkawa Vietnam CO., LTD.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
66. Nhân Viên Qc/Qa Công ty cổ phần giống cầm Lượng Huệ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
67. Nhân Viên QA/QC Công Ty TNHH Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
68. Nhân Viên Qa/Qc (Qa/Qc Staff ) Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Kỹ thuật Bình Sơn
69. Kỹ Sư QA/QC Công ty CP Kỹ thuật Bình Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
70. Giám Sát QC (QC Supervisor) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat