Tuyển dụng 23 việc làm Quản Lý Chất Lượng tại Hà Nội trong tháng 01/2020 - Trang 1

Worklink Vietnam- VGC Group
1. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SD Việt Nam
2. Phó Phòng Chất Lượng (Qa Assistant Manager) Công ty TNHH SD Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SD Việt Nam
3. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH SD Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
4. Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
5. Quản Lý Chất Lượng Công ty Cổ phần Cơ điện Haeco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH YIC Vina
6. Trưởng Phòng Chất Lượng (QA Manager) Công ty TNHH YIC Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
7. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
8. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Trung tâm Công nghệ Thông tin MobiFone
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAKAGI VIỆT NAM
9. Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng CÔNG TY TNHH TAKAGI VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
10. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Và Đào Tạo Sản Phẩm Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cao Su INOUE Việt Nam
11. Nhân Viên QA Công Ty TNHH Cao Su INOUE Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Lượng Tử VN
12. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Lượng Tử VN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
MegaCEO Group
13. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
15. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
16. Thư Ký Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
17. Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Quy Trình (Process Qa) Công ty Cổ phần Công nghệ Ezcloud Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
18. Trưởng Phòng Thanh Tra & Kiểm Soát Chất Lượng Xây Dựng Công Ty CP Dreamworks Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
19. Nhân Viên Qa/Qc (Qa/Qc Staff ) Công ty TNHH Công nghệ EPI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
20. Giám Sát QC (QC Supervisor) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IMG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat