Tuyển dụng 104 việc làm Quản Lý Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 - Trang 3

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh
21. Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp RD Việt Nam
22. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Công nghiệp RD Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty CP Việt Tinh Anh
23. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Công Ty CP Việt Tinh Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seoulgroup Việt Nam
24. Quản Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Seoulgroup Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Việt Sun
25. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Việt Sun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
26. Trưởng Phòng Kinh Doanh Bảo Hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
27. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Pacific Wood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX &TM TH VIỆT MY
28. Kế Toán Quản Lý Bán Hàng Công ty TNHH SX &TM TH VIỆT MY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
29. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
30. Quản Lý Bán Hàng (Sales Manager) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
31. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
32. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager (Manufacture)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
33. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
34. Trưởng Phòng Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
35. Quản Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
36. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Inox Việt Na
37. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Inox Việt Na
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP TITAFA
38. Quản Lý Kinh Doanh Công Ty CP TITAFA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  22 - 26 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
39. Trưởng Phòng Kinh Doanh Online Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thép QSB
40. Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Công ty TNHH Thép QSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat