Tuyển dụng 8 việc làm Quan Dat trong tháng 12/2019

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
1. Họa Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
2. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
3. Trợ Lý Quản Lý ( Personal Assistant To Board Of Management) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
4. Nhân Viên QC Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
5. Thực Tập Sinh Nhân Sự - Tuyển Dụng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
6. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
7. IT Support Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
8. Giám Đốc Định Giá (QS Executive) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat