Tuyển dụng 108 việc làm Phiên Dịch Tiếng Nhật trong tháng 04/2020 - Trang 5

Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
41. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều
42. Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
43. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Vin HR
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Rabiloo
44. Biên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Rabiloo
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Onedana
45. Biên Dịch Viên Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Onedana
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Haehwa Vina
46. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Haehwa Vina
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Young Poong Electronicsvina
47. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Young Poong Electronicsvina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
48. Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
49. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [KCN Vĩnh Lộc] Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. [Bình Chánh] Trợ Lý Tiếng Nhật N1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [KCN Vĩnh Lộc] Trợ lý tiếng Nhật N1 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. [Tây Ninh] Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Horse Technology
54. Phiên Dịch Công Ty TNHH Golden Horse Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
55. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nhân Đạt - Kesa
56. Nhân Viên Đối Ngoại Tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Nhân Đạt - Kesa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/05/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
57. Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM, LTD.
58. Phiên Dịch Viên SEI ELECTRONIC COMPONENTS VIETNAM, LTD.
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pulchra Resort Đà Nẵng
59. Nhân Viên Lễ Tân Tiếng Nhật (Japanese Language Receptionist) Pulchra Resort Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT NAM
60. Nhân Viên Nhập Liệu Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH AVELCO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Chat