Tuyển dụng 74 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 04/2020 - Trang 7

Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
61. Trợ Giảng Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
62. Giáo Viên Tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ Galaxy Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Haehwa Vina
63. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Haehwa Vina
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. [Bình Chánh] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 35 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Horse Technology
65. Phiên Dịch Công Ty TNHH Golden Horse Technology
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
66. Phiên Dịch Tiến Hàn CÔNG TY TNHH ISIRIUS VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
67. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Ninh Thuận
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
68. Biên Phiên Dịch Viên Công Ty TNHH DSGLOBAL VINA
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Fountech
69. Phiên Dịch Viên Công Ty Cổ Phần Fountech
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH may Tinh Lợi
70. Giáo Viên Giảng Dạy Tiếng Anh Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
71. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
72. Giáo Viên Tiếng Anh (English Teachers) Công Ty TNHH Giáo Dục Bắc Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
73. Nhân Viên Phiên Dịch Công Ty Cổ Phần Thái Việt Swine Line
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire
74. Giáo Viên Tiếng Anh Mầm Non Trung Tâm Ngoại Ngữ Enspire
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat