Tuyển dụng 74 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
12. [Vĩnh Phúc] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
13. [Hưng Yên] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
14. [Lào Cai] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu Essons
15. Phiên Biên Dịch Tiếng Hoa Công Ty TNHH Công Nghiệp Toàn Cầu Essons
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
16. Thông Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị Điện & Điện tử Lâm Cường
17. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị Điện & Điện tử Lâm Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
18. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Phiên Dịch Tiếng Nhật Cho Tổng Giám Đốc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Tiếng Anh/Tiếng Nhật] Sales Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/06/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kolen Vina
21. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Kolen Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
22. Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
23. Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
24. Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
25. Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
26. Quản Lý Trung Tâm Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
27. Trưởng Phòng Học Thuật Tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Little Sol Montessori 11
28. Giáo Viên Tiếng Anh Little Sol Montessori 11
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
29. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Young Poong Electronicsvina
30. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Young Poong Electronicsvina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat