Tuyển dụng 13 việc làm phay cnc trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 13 việc làm phay cnc trong tháng 09/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TAM HỢP
1. Công Nhân Chạy Máy Phay Cnc CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TAM HỢP
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU TVHE
2. Lập Trình Máy Phay CNC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN MẪU TVHE
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC, Tiện CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Long An] Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC, Tiện CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC, Tiện CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Công ty CP Cơ khí chính xác Phúc Anh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Lập Trình Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC, Tiện CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Long An] Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC, Tiện CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Tân Uyên] Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
IDEA TECHNOLOGY SOLUTIONS
13. Tổ Trưởng Tổ Gia Công Phay CNC IDEA TECHNOLOGY SOLUTIONS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Chat