Tuyển dụng 509 việc làm phát triển nguồn lực trong tháng 08/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 509 việc làm phát triển nguồn lực trong tháng 08/2019 - Trang 5
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
41. [Xưởng Dịch Vụ Mazda]Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Lykos
42. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty CP TM ABA Cooltrans
43. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty CP TM ABA Cooltrans
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH FACELAND
44. Nhân Viên Nhân Sự CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
45. [ Củ Chi ] Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân
46. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
47. Nhân Viên C&B Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống Anh ngữ Ales
48. Nhân Viên Hành Chính Hệ thống Anh ngữ Ales
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
49. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Dược Khoa Xanh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần TechPharm
50. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ Phần TechPharm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
51. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
52. [Sơn La] Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quốc tế Homefarm
53. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Quốc tế Homefarm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
54. [Lào Cai] Chuyên Viên Nhân Sự Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Lào Cai
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TRẺ
55. Nhân Viên Văn Phòng CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ VÀ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TRẺ
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. Tổng Vụ Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. Nhân Viên Hỗ Trợ Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Chat