Tuyển dụng 40 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm tại Hà Nội trong tháng 04/2020 - Trang 3

Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
28. Bảo Hiểm Pvi - Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
38. Nhân Viên Xử Lý Khiếu Nại Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
39. Chuyên Viên Bồi Thường Nhận Tái Bảo Hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
40. Chuyên Viên Tái Bảo Hiểm Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội - MIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat