Tuyển dụng 129 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 - Trang 6

Công Ty Cổ Phần Phố Xanh
51. Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường Công Ty Cổ Phần Phố Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
52. Chuyên Viên Tư Vấn Du Học Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP BĐS Vạn An Phát
53. Chuyên Viên Tư Vấn Công ty CP BĐS Vạn An Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mineral Spa
54. Nhân Viên Tư Vấn Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mineral Spa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Crew Investment
55. Nhân Viên Tư Vấn Công Ty TNHH Crew Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Crew Investment
56. Nhân Viên Tư Vấn Công Ty TNHH Crew Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
57. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Smile
58. Nhân Viên Tư Vấn Công ty TNHH Sài Gòn Smile
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
59. Nhân Viên Tư Vấn Du Học Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 12 triệu VNĐ
Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
60. Tư Vấn Du Học Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
61. Nhân Viên Tư Vấn Sự Kiện Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
62. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Công Ty TNHH TMDV Mạng Lưới Thông Minh (Smartnet)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
63. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
64. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
65. Nhân Viên Tư Vấn Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức
66. Nhân Viên Tư Vấn CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Khí Boershe
67. Chuyên Viên Tư Vấn Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Khí Boershe
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Eduvator
68. Nhân Viên Tư Vấn Ielts Công ty CP Eduvator
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kỹ Năng Kinh Doanh - CBS
69. Tư Vấn Viên Trung Tâm Tư Vấn Đào Tạo Kỹ Năng Kinh Doanh - CBS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thu Âm Nguyễn Báu
70. Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Công Ty TNHH MTV Thu Âm Nguyễn Báu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat