Tuyển dụng 1000 việc làm Nhan Vien trong tháng 02/2020 - Trang 9

Gracy R&J Hotel
81. Nhân Viên Buồng Phòng Gracy R&J Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Nhân Viên Hành Chính (Ga Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 4 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
83. Nhân Viên Nhân Sự Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
84. Nhân Viên Mua Hàng (Purchasing Staff) Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
88. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Tri Thức Vì Dân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Unik Việt Nam
89. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Unik Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 6 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Resorts International Viet Nam
90. Nhân Viên Telesales Công Ty Cổ Phần Resorts International Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
MONARQUE HOTEL
91. Nhân Viên An Ninh (Security Staff) MONARQUE HOTEL
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
92. Nhân Viên Thu Mua (Purchase Staff) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
93. Nhân Viên Qa (Qa Staff) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Golden Line Hotel
94. Nhân Viên Kỹ Thuật (Engineering Staff) Golden Line Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Toda Việt Nam
95. Nhân Viên QS ( QS Staff) Công Ty TNHH Toda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
96. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
97. Nhân Viên Kế Hoạch (Planning Staff) Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
98. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
99. Nhân Viên Bán Hàng (Sales Staff) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
100. Nhân Viên Kinh Doanh - Nhân Viên Thị Trường Công ty TNHH Thương mại Y Phúc
 • Địa điểm:
  An Giang...
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat