Tuyển dụng 459 việc làm nhân viên tổng vụ trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 459 việc làm nhân viên tổng vụ trong tháng 06/2019 - Trang 4
Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
31. Nhân Viên Văn Phòng Chi nhánh công ty phân phối và thương mại Hoàng Hà.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Dược Thảo Mai
32. Nhân Viên Phòng Hành Chính Công ty TNHH Dược Thảo Mai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bích Nhã
33. Nhân Viên Nhập Liệu - Khách Hàng Công ty Cổ Phần Bích Nhã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bích Nhã
34. Nhân Viên Văn Phòng Công ty Cổ Phần Bích Nhã
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần MERAP LINK GROUP
35. Nhân Viên Lưu Trữ Văn Thư Công Ty Cổ Phần MERAP LINK GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Quận 1] Trưởng Nhóm Admin Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. [Biên Hòa] Phiên Dịch Kiêm Tổng Vụ Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Nhân Viên Admin, Biết Làm Visa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. [Kizuna, Long An] Nhân Viên Tổng Vụ N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [Long An] Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
41. Admin Cum Accountant Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. Admin Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
43. Tổng Vụ Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
44. Nhân Viên Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. Nhân Viên Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
47. [HCM] Admin Biết Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
48. [Visip Ii, Bình Dương] Nhân Viên Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Visip Ii, Bình Dương] Admin Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [Quận 1, HCM] Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat