Tuyển dụng 36 việc làm Nhân Viên Tổng Vụ trong tháng 11/2019 - Trang 10

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ (Hành Chính Nhân Sự) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. [Hà Nội] Tổng Vụ Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
94. [Hà Nội] Tổng Vụ Nhân Sự (It) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
95. Kế Toán Tổng Vụ - Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
96. [Cần Giuộc, Long An] Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  16/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
97. Nhân Viên Tổng Vụ Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH San Lim Furniture
98. Nhân Viên Tổng Hợp (General Affairs Staff) Công ty TNHH San Lim Furniture
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
99. Nhân Viên Tổng Vụ Kế Toán Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON
100. Nhân Viên Hành Chính - Tổng Vụ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
101. Nhân Viên Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
102. Trưởng Phòng Tổng Vụ Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
103. Trợ Lý Trưởng Phòng Tổng Vụ CÔNG TY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
104. Tổng Vụ Nhân Sự Kiêm Kế Toán Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
LOTTE MART
105. Quản Lý Hành Chính Tổng Vụ (General Affairs Manager) LOTTE MART
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
106. Quản Lý Hành Chính Tổng Vụ ( General Affairs Manager) Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Chat