Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo toàn thời gian tại Hải Phòng trong tháng 04/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Phú Hưng
1. Nhân Viên Thiết Kế - Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Phú Hưng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nguyễn Sang
2. Nhân Viên Tư Vấn Thiết Kế Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nguyễn Sang
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
EPE Packaging
3. Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Chat