Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Lạnh làm theo giờ trong tháng 12/2019

Saigon Prince Hotel
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Saigon Prince Hotel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor (NTNN)
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor (NTNN)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Montgomerie Links Vietnam Golf Course
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Montgomerie Links Vietnam Golf Course
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Chat