Tuyển dụng 371 việc làm nhân viên đóng gói trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 371 việc làm nhân viên đóng gói trong tháng 09/2019
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
1. Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mô hình Việt
4. Nhân Viên Sản Xuất Mô Hinh Công ty TNHH Mô hình Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH SANYOU MMA VIỆT NAM
5. Nhân Viên Sản Xuất (Ngành Hóa Polymer) Công ty TNHH SANYOU MMA VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
6. [Bắc Từ Liêm] Nhân Viên Đóng Gói Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
7. [Hà Nội] Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
8. [Hà Nội] Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm Và Thiết Bị Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần nhựa Á Đông
9. Công Nhân Cấp Liệu/ Đóng Gói Công ty cổ phần nhựa Á Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
10. [Bắc Từ Liêm] Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm Viettel Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao chi nhánh Hồ Chí Minh
11. [HCM] Nhân Viên Đóng Gói Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TiLi
12. Nhân Viên Đóng Hàng Tại Kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ TiLi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao chi nhánh Hồ Chí Minh
13. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Và Đóng Gói Sản Phẩm Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao chi nhánh Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Thái
14. Nhân Viên Đóng Gói Công ty TNHH Quảng Thái
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quảng Thái
15. Nhân Viên Đóng Gói Công ty TNHH Quảng Thái
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Đầu tư Thương mại Cát Khánh
16. Nhân Viên Đóng Gói Hàng Hóa CÔNG TY TNHH Đầu tư Thương mại Cát Khánh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  3 - 6 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
17. HCM] _Nhân Viên Đóng Gói Thiết Bị Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
18. [HCM] _Nhân Viên Đóng Gói Thiết Bị Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
19. Vận Hành Máy Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Bình Phước] Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Chat