Tuyển dụng 492 việc làm giám sát sản xuất trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 492 việc làm giám sát sản xuất trong tháng 06/2019
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên
1. Giám Sát Sản Xuất (Production Sup) Công ty TNHH Chế biến thực phẩm & bánh kẹo Phạm Nguyên
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hải Dương] Manager Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Kỹ Thuật Sản Xuất Tiếng Nhật N3 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Hải Dương] Giám Sát Sản Xuất (Lắp Ráp Linh Kiện) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [KCN Nhơn Trạch 3] - Production Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Hải Dương] Giám Sát Bộ Phận Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Supervisor Bộ Phận Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. QC Supervisor Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [ Bình Dương] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Taisun Việt Nam
11. Giám Sát Kế Hoạch Sản Xuất (Production Planning Supervisor) Công ty TNHH Taisun Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
13. Giám Sát Bộ Phận Cải Tiến Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
14. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
15. Phó Phòng Sản Xuất (Assistant Production Manager) Fashion Garments Tân Phú Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKTAVA VN
16. Trợ Lý Sản Xuất (Assistant For Production) CÔNG TY TNHH OKTAVA VN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
17. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor ) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
18. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
19. Giám Sát Viên Bảo Trì (Maintenance Supervisor) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nakamura Viet Nam Co.,ltd
20. Kiểm Soát Sản Xuất Nakamura Viet Nam Co.,ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Chat