Tuyển dụng 45 việc làm Trưởng Ca Sản Xuất trong tháng 12/2019

 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
1. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Compal (Việt Nam)
2. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Compal (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Nhà Hàng Sushi Masa
3. Trưởng Ca Nhà Hàng Sushi Masa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Thắng Lợi
4. Chỉ Huy Ca Trưởng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Thắng Lợi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Good Mood Restaurant
5. Trưởng Ca (Shift Leader) Good Mood Restaurant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Coca Restaurant
6. Trưởng Ca Nhà Hàng Âu Coca Restaurant
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Mira Central Park Hotel
7. Ca Trưởng Bếp Á (Chef De Partie) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
8. Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Nhà hàng Kin Dee Thai Izakaya
9. Trưởng Ca Bếp (Chef De Partie) Nhà hàng Kin Dee Thai Izakaya
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Bản Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Quận 1] Trưởng Ca Nhà Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. HCM - Trưởng Ca Nhà Hàng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 23 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
14. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
15. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
16. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
17. Trường Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
18. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Minh Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Standard Photos
19. Trưởng Ca Sản Xuất (Shift Leader) Công Ty TNHH Standard Photos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
20. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Team Leader) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat