Tuyển dụng 502 việc làm trưởng ca sản xuất trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 502 việc làm trưởng ca sản xuất trong tháng 06/2019
Worklink Vietnam- VGC Group
1. Trưởng Ca Sản Xuất Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
2. Trưởng Nhóm Sản Xuất Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
3. Trưởng Ca Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
4. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
5. Trưởng Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
6. Phó Phòng Sản Xuất Khuôn Ép Nhựa Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
7. Trưởng Ca CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
8. Trường Ca Sản Xuất (Production Shift Leader) Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Fecon
9. Trưởng Ca Nhà Máy Điện Mặt Trời Công ty Cổ phần Fecon
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Asphalt Distribution Company Limited
10. Trưởng Ca Sản Xuất Asphalt Distribution Company Limited
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
11. Trưởng Ca Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
12. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cargill Vietnam
13. Trưởng Ca Sản Xuất (Shift Supervisor) Cargill Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
14. [Hải Phòng] Chuyên Viên Vận Hành Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
15. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
TẬP ĐOÀN NHỰA BẢO VÂN
16. Nhân Viên Vận Hành Sữa Chữa Máy CNC TẬP ĐOÀN NHỰA BẢO VÂN
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
17. Nhân Viên Vận Hành Công Ty TNHH Koastal Eco Industries
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
18. Nhân Viên Điều Phối Vận Đơn Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
19. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
20. Nestlé Việt Nam - Nhân Viên Vận Hành Xe Nâng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat