Tuyển dụng 206 việc làm Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng trong tháng 12/2019

Công Ty TNHH Asian Tech
2. Kỹ Sư QC (QC Engineer) Công Ty TNHH Asian Tech
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trưởng Phòng Chất Lượng (Qa - QC Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Trưởng Phòng Qa - QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
5. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa/Qc) Công Ty Cổ Phần Tân Việt Sin Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Tatuco
6. Kỹ Sư QS - QC Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Tatuco
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shints BVT
7. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Shints BVT
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
8. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Dược Phẩm Vellpharm Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn
9. Trưởng Phòng Qc Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn
10. Giám Đốc Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Seong Ji Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Tnhh Mtv Nhà Máy Ethanol Quảng Nam
11. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Tnhh Mtv Nhà Máy Ethanol Quảng Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
12. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
13. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
14. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QC) Công ty TNHH Thủy Sản Phát Tiến
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị
15. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng - QC Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Kỹ Sư Qa Phần Mềm (Automation & Manual) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. [HCM] Trưởng Phòng Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chemtech
18. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty TNHH Chemtech
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Đồng Nai] Trưởng Phòng Qa - QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
20. [Hà Nam] Trưởng Phòng Chất Lượng Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Chat