Tuyển dụng 33 việc làm quản lý khối lượng trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 33 việc làm quản lý khối lượng trong tháng 06/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
1. Chuyên Viên Khối Lượng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
2. Trưởng Nhóm Khối Lượng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần BB Group
3. Chuyên Viên QS Công ty Cổ phần BB Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
4. Nhân Viên Khối Lượng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Alumax Việt Nam
5. Cán Bộ Vật Tư Công Ty Alumax Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
6. Nhân Viên Mua Nguyên Vật Liệu Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
American International School
7. Nhân Viên Hậu Cần (Facilities & Logistics Officer) American International School
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
8. Cán Bộ Quản Lý Vật Tư Công ty Cổ phần Tập Đoàn TMS
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
9. Nhân Viên Vật Tư Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Hồng
10. Nhân Viên Vật Tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Hồng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
11. Phó Phòng Vật Tư Công ty Cổ phần Công nghệ môi trường và Xây dựng Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
12. Nhân Viên Kế Hoạch Vật Liệu (Material Planner) Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
13. Giám Sát Vật Liệu (Material Scheduler) Công ty TNHH Akzonobel coatings Viet Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Vivo
14. Nhân Viên Quản Lý Vật Tư Công ty TNHH Công nghệ Vivo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Routine Việt Nam
15. Nhân Viên Nguồn Vải (Fabric Sourcing) Công Ty TNHH Routine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
16. Nhân Viên Phòng Vật Tư Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
17. Nhân Viên Phòng Vật Tư Công Ty TNHH Kurabe Industrial Bắc Ninh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
19. Nhân Viên Vật Tư Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
20. Nhân Viên Vật Tư Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat