Tuyển dụng 1 việc làm Nhân Viên Định Mức trong tháng 01/2020 - Trang 2

Công Ty TNHH BL Leatherbank
11. Nhân Viên Định Mức Công Ty TNHH BL Leatherbank
  • Địa điểm:
    Đồng Nai
  • Thời hạn:
    27/01/2020
  • Mức lương:
    6 - 8 triệu VNĐ
Chat