Tuyển dụng 41 việc làm Nhân Viên Chứng Từ trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
11. Nhân Viên Khai Hải Quan Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Vận Tải Biển VINA
12. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Vận Tải Biển VINA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
13. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Advance Freight Vietnam Company Ltd
14. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Advance Freight Vietnam Company Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
15. Nhân Viên Chứng Từ Xuất - Nhập Cước VTQT Công ty TNHH MTV Sotrans Hà Tĩnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
16. Nhân Viên Chứng Từ Cước Hàng Không Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Pado
17. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Pado
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
18. Nhân Viên Chứng Từ - Khai Báo Hải Quan Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
19. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Sea Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
20. Nhân Viên Chứng Từ Cước Tàu Biển Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
21. Nhân Viên Chứng Từ Dịch Vụ Hải Quan - Hàng Nhập Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aws Việt Nam
22. Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất Công Ty TNHH Aws Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
23. Nhân Viên Chứng Từ Giao Hàng & Nhập Liệu Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Giao Nhận Tiếp Vận Kỷ Nguyên Mới (New Time Logistics)
24. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Giao Nhận Tiếp Vận Kỷ Nguyên Mới (New Time Logistics)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
25. Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
26. Chuyên Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất nhập khẩu Halo (Halotrimex)
27. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Thương Mại và Xuất nhập khẩu Halo (Halotrimex)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam
28. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH KGL Việt Nam
29. Nhân Viên Chứng Từ Hải Quan (Customs Clearance Document Staff) Công ty TNHH KGL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Phước
30. Nhân Viên Nhập Liệu Chứng Từ Vận Tải Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Vận Tải Ngọc Phước
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat