Tuyển dụng 284 việc làm Nhân Viên Bán Hàng tại Hồ Chí Minh trong tháng 04/2020 - Trang 3

Công Ty TNHH Web Phụ Kiện
21. Nhân Viên Bán Hàng Công Ty TNHH Web Phụ Kiện
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trung Tâm Kinh Doanh Xe Máy Phát Minh
22. Nhân Viên Bán Hàng Trung Tâm Kinh Doanh Xe Máy Phát Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki
23. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH Việt Nam Yamazaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vũ Nam Dương
24. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Vũ Nam Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
25. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP Hương Liệu & Du Lịch Mỹ Linh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Tsung Wei
26. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Tsung Wei
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sx Tm Dv Xnk Song Tấn
27. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sx Tm Dv Xnk Song Tấn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Phúc Sinh
28. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Hàng Tiêu Dùng Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
29. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH MTV DV - KT Xe Nâng Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
30. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cao Su Thời Ích
31. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Cao Su Thời Ích
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Thanh Sơn
32. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử Thanh Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A.P Việt Nam
33. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ A.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)
34. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH King Car (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
35. Nhân Viên Sales Công ty TNHH Thực phẩm Nakayama
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Delta
36. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Delta
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Bất Động Sản Rever
37. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Bất Động Sản Rever
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rever Media
38. Nhân Viên Kinh Doanh Rever Media
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Danh Đặng
39. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Danh Đặng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Bình Minh Việt
40. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện Bình Minh Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat