Tuyển dụng 5 việc làm ngoi nha moi trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm ngoi nha moi trong tháng 08/2019
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
3. Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
4. Nhân Viên Marketing Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
5. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat