Tuyển dụng 4 việc làm Net Hue trong tháng 01/2020

Hệ thống nhà hàng Nét Huế
1. Bếp Trưởng Nhà Hàng Hệ thống nhà hàng Nét Huế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống nhà hàng Nét Huế
2. Quản Lý Nhà Hàng Hệ thống nhà hàng Nét Huế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hệ thống nhà hàng Nét Huế
3. Nhân Viên Bếp Hệ thống nhà hàng Nét Huế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống nhà hàng Nét Huế
4. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Hệ thống nhà hàng Nét Huế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat