Tuyển dụng 13 việc làm mp viet nam trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 13 việc làm mp viet nam trong tháng 09/2019
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
1. Nhân Viên Content Marketing Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
2. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
3. Trưởng Nhóm Content Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
4. Trưởng Phòng Truyền Thông Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
5. Trưởng Phòng Bán Hàng Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
6. Trưởng Nhóm Đào Tạo Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
7. Trưởng Phòng Telesale Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
8. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
9. Lập Trình Viên PHP Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
10. Trưởng Nhóm SEO Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
11. Nhân Viên Phát Triển Kênh Youtube Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
12. Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
13. Nhân Viên Digital Marketing Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Chat